شوینده های التراسونیک

محلول های شستشوی التراسونیک به دو دسته کلی شوینده های آبی و غیرآبی تقسیم میشوند.

شوینده های آبی آلتراسونیک

شوینده هایی هستند که به صورت محلول در آب می باشند و قابلیت رقیق سازی با آب را دارند. ترکیب درصد پیشنهادی 5-1%  می باشد.

شوینده های غیرآبی التراسونیک

شوینده هایی هستند که قابلیت رقیق سازی با آب را ندارند، اما عمده ترین مزیت این شوینده ها عدم نیاز به حرارت می باشد. ظرفیت عمده ی پذیرش آلودگی نیز از دیگر مزایای این شوینده هاست.

شوینده های اولتراسونیک غیرآبی

محلول های شستشوی التراسونیک برد الکترونیک

امتیاز شما

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 4 =